Retsøkonomi

Bøger

Artikler


Bøger:

Richard Posner: Economic Analysis of Law, 4. udg., 1992.

Raaschou-Nielsen og Foss: Indledning til rets- og kontraktsøkonomi, 1996

Thomas Riis: Ophavsret og Retsøkonomi, Immaterielle goder i kulturøkonomisk betydning, 1. udg., 1996, GadJura. Anmeldt af Mogens Koktvedgaard i UfR 1996 B.331-332.

Thomas Riis og Ruth Nielsen (Eds.): Law and Economics, 1998, 152 sider, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1999 B.459.

Erling Eide & Endre Stavang: Rettsøkonomi. Analyse for privatrett og miljørett, 2001, 345 sider, Cappelen Akademiske Forlag. Anmeldt af Jesper Lau Hansen i UfR 2002 B.281-282.

Erling Eide & Endre Stavang: Rettsøkonomi. 3. udg. aug. 2008, 615 sider, J.W. Cappelens Forlag.

Artikler

Carl Martin Roos i TfR 1993.227: Varför rättsekonomi?

Jens Valdemar Krenchel i Justitia nr.4/1996: Økonomisk ret - om den retsøkonomiske analyse.

Samuelsson i SvJt 1997.528: Rättsekonomiens upkomst.

Paul Krüger Andersen og Ruth Nielsen i UfR 1998 B.476-482: Retsøkonomi og retskildelære.

Jesper Lau Hansen i UfR 1999 B.115-122: Retsøkonomiens veje og vildveje.

Eva Aaen Skovbo i ADV 2004.6-9: Bør advokater forstå sig på retsøkonomi?

Henrik Carmel i Signatur nr. 4/2016 p. 51: Nobelprisen til den rigtige kontrakt (Om Nobelprisen til Oliver Hart og Bengt Holmström for deres økonomiske terier om kontrakter)

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20