Jurauddannelsen

Links

Bøger

Artikler


Links:

Juridisk institut ved Aarhus Universitet

Juridisk fakultet ved Københavns Universitet

Den Juridiske Skole ved Aalborg Universitet

Juridisk Institut ved Handelshøjskolen i København

El§a - European Law Students Association. Oversigt over foreningens aktiviteter, seminarer, kontaktpersoner mv.

Juridisk Diskussionsklub - Københavns Universitet

Bøger:

Flemming Balvig: Samfundsjura. En sociologisk indføring i forholdet mellem ret og samfund, 1991, DJØF.

Morten Wegener: Juridisk metode, 1991, Aalborg Universitet.

Ellen Margrethe Basse og Vibeke Jensen: Regulering og Styring III - et bidrag til den juridiske forskeruddannelse, 1992, GadJura. Anmeldt af Inger Dübeck i JUR 1994.131-132.

Ditlev Tamm: Juristerne, studiet og sproget - en indledning til retstudiet, 1. udg., 1994, Nyt Nordisk Forlag. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1995 B.191-192.

Birgit Andersen, Bodil Horn Andersen og Jane Planck: Universitetsloven, ansættelsesbekendtgørelsen og PhD-bekendtgørelsen med kommentarer, 1.udg., 1997, DJØF.

Jens Birkmose, Oluf Olsen, Ulla Rosenkjær og Leif Rørbæk: Erhvervsrettens grundregler - nationalt og internationalt, 5.udg., 1997, Forlaget Birkmose. (Lærebog med en pædagogisk gennemgang af de væsentligste retsområder fra aftaleret til varemærkeret).

Knud Waaben: Jura på Frue Torv, 1. udg. aug. 2005, 366 sider, Forlaget Thomson. Anmeldt af Jens Peter Christensen i UfR 2006 B.135/2

Ole Bruun Nielsen: Juraspecialet - En håndbog, 1. udg. sept. 2009, 98 sider, DJØF

Jacob Lange: Jeg skal studere, 1. udg. aug. 2010, 144 sider, DJØF

Morten Rosenmeier: Eksamensteknik for jurastuderende, 1. udg, aug. 2014, 114 sider, DJØF

Ditlev Tamm: Et brev til Ingen om Intet i Lov og Ret, 1, udg., 2016, 71 sider, DJØF (Er skrevet af dansk retshistories grundlægger Peder Kofod Ancher og udgivet i 1764 og handler grundlæggende om værdiløsheden af det juridiske studium.)

Artikler:

Helga Petersen i UfR 1971 B.175-178: Betænkning om censorinstitutionen afgivet af det af Rektorkollegiet d. 10.11.1969 nedsatte udvalg.

Hans Schaumburg i UfR 1975 B.141-150: En bedømmelse af udviklingen af jurastudiet ved vore universiteter. Advokatrådets uddannelsesudvalgs betænkning om behovet for en udbygning af Advokatrådets uddannelse for advokatfuldmægtige.

Ditlev Tamm i UfR 1979 B.169-188: Træk af det juridiske studiums historie ved Københavns Universitet i 500 år.

Ditlev Tamm i UfR 1986 B.41-42: Juridisk eksamen i 250 år.

Peter Plenge i JUR 1987.272-282: Regulering af forskningssamarbejde mellem universiteter og erhvervsvirksomheder.

Peter Jürgensen i ADV 1990.465-469: Først blev de tålt - nu respekteres de. (Om cand.merc.jur.-uddannelsen).

Mark van Hoecke og François Ost i UfR 1991 B.161-163: På vej mod en fælles europæisk juridisk uddannelse.

Tom Bork Petersen i ADV 1992.213-217: De amerikanske Law Schools.

Holger Hansen og Tom Latrup-Pedersen i JUR 1992.393-396: Det nye jurastudium.

Palle Bo Madsen i JUR 1993.311-316: Universitetsloven.

ADV 1994.136: ELSA - The European Law Students' Association - En europæisk upolitisk forening for jurastuderende og yngre kandidater.

Jens Lunde i ADV 1995.173-174: Erhvervsadvokat med finansiering - et ægte uddannelsestilbud.

Helge Jacobsen og Claus Larsen i JUR 1996.316-319: Evaluering af jurauddannelserne.

Holger Hansen i JUR 1997.319-325: Jurastudiet i dag og i morgen

Finn Lykkegaard i FM 1997.25-26: Juristernes faglige videreuddannelse.

Karsten Petersen i FM 1997.117-118: Kommentar til Finn Lykkegaards indlæg i FM 1997.25-26.

Jørn Vestergaard i Lov & Ret nr. 7/1999 p. 20-24: Jurastuderende skal lære at tænke selv.

Jan Pedersen i ADV 2000.30-32: Mere om advokaters uddannelse.

Jesper Lett i ADV 2000.223:: Skattejura. Efteruddannelse i skatte- og afgiftsret for jurister. (108 timers undervisning fordelt på 15 kursusdage afsluttet med skriftlig eksamen)

Jens Evald, Kim Sommer og Jan Pedersen i ADV 2001.285-287: Ny forskeruddannelse. (Om en ny erhvervsforskeruddannelse på Århus Universitet)

Tom Latrup-Pedersen i Rettid 2001.23-36: International Accreditation of Law Schools - An Inevitable Corollary of Globalisation?

Helle Pallesen i ADV 2002.161-162: Skattejurauddannelsen starter igen.

Anne Krebs i ADV 2002.162: Kommentar fra en deltager i skattejurauddannelsen.

Jørgen Albæk Jensen i ADV 2004.23: Tompladsordningen på jura ved Aarhus Universitet.

Sys Rovsing Koch i ADV 2004.271-272: Universiteterne og advokaterne.

Hanne Hauerslev i ADV nr. 2/2007.6-7: Større spring i ny karakterskala

Hanne Hauerslev i ADV nr. 2/2007.8: GFK: I starten vil vi tage lidt flere ansøgere ind

Hanne Hauerslev i ADV nr. 2/2007.9: Kromann Reumert: vi vurderer den faglige retning højt. Større spring i ny karakterskala

Vibe Halbirk i ADV nr. 2/2008 p. 14-17: Ny jura-uddannelse i unikt samspil med erhvervsliv (Om jurastudiet i Aalborg)

Rasmus Lindboe i ADV nr. 2/2008 p. 26-27: Advokater skal stille krav til fremtidens kolleger (interview med prof. Morten Midtgaard Vogt, Århus Universitet)

Hanne Hauerslev i ADV nr. 5/2016 p. 18-20: Fremtidens jurist skal besidde stærke kerneværdier (Den nyuddannede cand.jur. skal være mere generalist end specialist. Det var der bred enighed om på konferencen Fremtidens Jurist d. 12.05.2016, hvor Advokatsamfundet havde samlet en række eksperter for at debattere, hvilken faglighed der bliver efterspurgt i fremtiden.)

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20