Bør arv og gaver deles ved separation eller skilsmisse, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt andet?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 26.96 % 31 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 9.57 % 11 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 2.61 % 3 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 0.00 % 0 stemmer
Nej -arven eller gaven bør kunne udtages forlods, hvis den ikke er forbrugt 59.13 % 68 stemmer
Ved ikke 1.74 % 2 stemmer

Antal stemmer i alt: 115
Tilbage til oversigt