Bør den formue, som ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse, deles ved separation og skilsmisse, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 36.47 % 62 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 14.71 % 25 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 5.30 % 9 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 2.94 % 5 stemmer
Nej, denne del af formuen bør kunne udtages forlods 37.65 % 64 stemmer
Ved ikke 2.94 % 5 stemmer

Antal stemmer i alt: 170
Tilbage til oversigt